REPREZENTANT TEHNIC VÂNZĂRI

 


CERINTE:

Studii superioare de preferat in domeniul tehnic;

Operare PC (Word, Excel, Outlook);

Limba engleza si/sau germana – nivel avansat;

Experiența minim 3 ani pe un post similar;

Simt si viziune tehnica;

Comunicare eficienta cat si deprinderea de a lua decizii;

Rezistent la stres cu o capacitate de analiza si sinteza atat in munca individuala cat si într-o echipa;

Persoana onesta, cu inițiativa si flexibila;

Permis de conducere Cat. B .

 

 

 

RESPONSABILITATI:

Stabilește si urmărește strategia de vânzări/preturi, discount/promoție zonala împreună cu directorul general;

Contribuie la îmbunătățirea permanenta a politicii economice/comerciale a societății (obiective, modalități de realizare a obiectivelor, termene si indicatorii asociați) precum si ansamblul masurilor necesare a fi luate pentru realizarea acestora;

Evaluează pe baza studiilor de piața potențialul/oportunitățile de colaborare cu clienții/furnizorii in colaborare cu ceilalți membri ai echipei;

Aplica si respecta prevederile legale in vigoare (SSM si PSI) in timpul desfășurării activității in societate;

Intocmește contractele, actele aditionale, anexele la contracte si urmărește respectarea cerințelor contractelor, a specificattiilor acestora si a proiectelor in derulare;

Contribuie la asigurarea portofoliului de comenzi in vederea folosirii integrale a capacitatilor societatii;

Dezvoltarea portofoliului de clienti, identificarea si contactarea de clienti noi in zona geografica alocata: zona de Vest a Romaniei / Județele: Timiș, Alba, Arad, Deva, Satu Mare, Oradea, Salaj;

Raspunde de realizarea planului de vanzari/incasari conform targetelor stabilite, de realizarea celorlalte obiective comerciale,, de planificarea si respectarea bugetului de venituri si cheltuieli;

Pe baza comenzilor, asigura stocurile minime tampon, dar si evita formarea stocurilor nejustificate, in colaborare cu directorul logistic;

Verifica stocurile existente in depozite inainte de efectuarea unei vanzari;

Gaseste noi furnizori si clienti pentru comercializarea produselor companiei;

Isi actualizeaza permanent baza de date cu furnzori, clienti si proiecte;

Urmărește licitățiile și lucrările din zona alocata;

Propune sisteme si modalități noi de vânzare in strânsă legătura cu activitatea de marketing;

Realizează promovarea materialelor, serviciilor si bunei imagini a firmei;

Stimulează vânzarea la dealeri/constructori/industrie;

Stabilește modificările in eșalonarea livrărilor împreună cu directorul logistic, de acord cu clienții/la cererea lor;

Informează clienții cu privire la livrările de marfa pe proiecte cat si despre situatia soldurilor lor;

Se deplasează la clienți pentru menținerea relațiilor cu aceștia informându-i in permanenta de noile produse cat si de ofertele speciale;

Introduce in sistemul de gestiune GESTOC ofertele si comenzile primite de la clienți, precum si note de aprovizionare către furnizori, in absenta din societate a referentului ofertare;

Responsabil de planificarea si pregătirea seminariilor împreună cu reprezentanții furnizorilor (daca este cazul);

Raport lunar privind sinteza activității pe luna precedenta;

Întocmește decontul de cheltuieli conform prevederilor legale si îl preda compartimentului contabilitate pana in data de 05 a lunii următoare;

Completează foile de parcurs pentru autoturismul de serviciu, cu respectarea normelor si luând toate masurile de conducere regulamentara a autovehiculelor pe drumurile publice.

 

 

 

SE OFERA:

Contract pe perioada nedeterminata;

Salariul de 6000 lei NET / luna;

Tichete de masa ;

Bonusare semestriala in funcție de realizarea cifrei de afaceri ;

Program de 8h/zi intre orele 08:00 – 16:30 ;

Masina de serviciu;

Laptop de serviciu;

Telefon de serviciu;

Training-uri de specialitate.

Contact: 

Tel: +40 359.801.090
Fax: +40 359.411.229
Mobile: +40 728.572.880

E-mail: cv@publiceuroconsulting.ro